Účastnili byste se klubového večera ISACA CRC organizovaného v Brně?