Registrace - Konference IT Governance 2021

Členství

Uveďte pro získání slevy z konferenčního poplatku.

Konferenční poplatek

Prosíme, zaškrtněte všechny večery, který se fyzicky chcete účastnit. Bez této registrace se nebude možné akce účastnit. Na základě těchto údajů zvolíme velikost prostor. O přesném místě Vás budeme informovat začátkem října emailem.

Po obdržení vaší registrace, vám bude vystavena zálohová faktura se splatností 7 dní. Po přijetí platby ve výši konferenčního poplatku včetně DPH na náš bankovní účet Vám bude vystaven a zaslán daňový doklad spolu s potvrzením účasti a další organizační pokyny.

Při stornování účasti do 30. 9. 2021 je účtován manipulační poplatek ve výši 500 Kč. Po tomto termínu je účtován storno poplatek ve výši 1.000 Kč. Pět dní před konáním konference již není stornování účasti možné. Je možné nahradit účast jiným zástupcem bez dalšího poplatku.

Pokud vám nebude doručen daňový doklad do deseti pracovních dnů od uhrazení faktury, prosím kontaktujte kancelář e-mailem na adresu konference@isaca.cz.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. +420 602 244 120 nebo emailem na adresu info@isaca.cz.

Ještě jednou Vám děkujeme za registraci a těšíme se na setkání s Vámi,

Programový výbor konference