Členství - Obnova členství

Mezinárodní ISACA rozesílá pro obnovení členství poštou všem svým členům předpis k úhradě členských příspěvků. První předpis je rozesílán v průběhu října. V případě, že není uhrazen, rozesílá se ještě jednou v lednu a poté v březnu jako upomínka.

Po úhradě členských příspěvků se členství v obou organizacích automaticky aktualizuje pro následující rok. V případě, že členství nebude uhrazeno do 30. března, bude člen automaticky vymazán z databáze členské základny a nebude déle možno čerpat výhody vyplývající ze členství. Obnovit své členství si můžete také elektronicky v osobním profilu MY ISACA.

 

Členské poplatky placené přes ISACA CRC:

  1. Členský poplatek do ISACA CRC - 3.500 Kč
  2. Poplatek do mezinárodní ISACA - 4.000 Kč
  3. CISA/CISM/CGEIT/CRISC udržovací poplatek - 1.500 Kč
  4. CISA/CISM/CGEIT/CRISC udržovací poplatek pro nečleny - 3.000 Kč

Pozn. V případě, že máte zájem o platbu za členství v českých korunách prosím zašlete email na adresu isaca@isaca.cz. Obratem Vám vystavíme fakturu a zašleme ji poštou na Vámi uvedenou adresu.

 

Členské poplatky placené přes mezinárodní ISACA (on-line přes účet MY ISACA):

  1. Členský poplatek do ISACA CRC - 130 USD
  2. Poplatek do mezinárodní ISACA - 135 USD
  3. CISA/CISM/CGEIT/CRISC udržovací poplatek - 45 USD
  4. CISA/CISM/CGEIT/CRISC udržovací poplatek pro nečleny - 85 USD