Czech Republic Chapter

Czech Republic Chapter (CRC) je lokálním chapterem (pobočkou) mezinárodní profesní asociace ISACA, která je zaměřená na oblast auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti informačních systémů. V současné době sdružuje přes 300 odborníků z různých podnikatelských oblastí a státní správy.

ISACA se začala formovat v roce 1967. Oficiálně vznikla až v roce 1969 v USA, státě Illinois jako Asociace EDP auditorů. Během třiceti let svého působení se stala mezinárodní organizací sdružující celosvětově přes 110.000 profesionálů ve více než 200 pobočkách (local chapters). Takto rozsáhlá a rozmanitá členská základna umožňuje mezi svými členy efektivně sdílet velké množství informací a zkušeností po celém světě.

ISACA zastřešuje program mezinárodně uznávaných certifikací CISA® (Certified Information Systems Auditor), CISM® (Certified Information Security Manager), CRISC® (Certified in Risk and Information Systems Control) a CGEIT® (IT Governance Certification), organizuje mezinárodní konference a odborné semináře zaměřené na technická i manažerská témata, vytváří celosvětově platné standardy pro audit a řízení informačních technologií, vydává odbornou literaturu a časopis Information Systems Audit Journal.

ISACA založila v roce 1976 nadaci ISACF® (Information Systems and Audit Foundation), jejíž posláním je provádět rozsáhlé průzkumy a výzkum v oblasti řízení a kontroly IS/IT.

Z důvodu velkého nárůstu informačních technologií v posledním desetiletí a kritickému zvýšení jejich vlivu na úspěch v podnikání vznikl ve spolupráci s ISACA v roce 1998 IT Governance Institute. Posláním institutu je pomáhat manažerům nalézat rovnováhu mezi řízením IT a řízením podnikatelských cílů. Prostřednictvím výzkumů, pořádáním vzdělávacích seminářů a konferencí, publikací odborné literatury a poskytováním elektronických zdrojů a nástrojů pomáhá manažerům lépe chápat a efektivně řídit společnosti s využitím informačních technologií.

ISACA spolu s IT Governance Institute jsou lídry v oblasti řízení kontroly informačních technologií a poskytují v neustále se měnícím podnikatelském prostředí odborné veřejnosti profesionální servis v této oblasti.