Členství

Členy asociace ISACA® jsou lidé zajímající se o nové informace, nové postupy řešení, mající zájem o výměnu znalostí a zkušeností, a tím celkově přispívají k rozvoji oblasti auditu, řízení, kontroly a bezpečnosti IS/IT. V současné době sdružujeme přes 300 odborníků z České republiky. Všichni naši členové dodržují profesní etický kodex asociace ISACA.

 

Členstvím získáte:

 • certifikát o členství ISACA, členskou kartu
 • volný vstup na odborné klubové večery pořádané ISACA CRC
 • slevu na odborné konference a semináře organizované ISACA i ISACA CRC a spolupracujícími organizacemi
 • předplatné časopisu IS Control Journal a elektronických novin Global Communiqué
 • slevu na předplatné odborného časopisu DSM (Data Security Management)
 • vstup na zabezpečenou část stránek určenou pouze členům
 • možnost stáhnutí metodologie COBIT® (Control Objectives for Information and related Technology) nebo slevu na zakoupení tištěné verze
 • plný přístup na K-NET®
 • přístup na ISACA e-Library. Členové získají zdarma přístup na více než 80 titulů z této knihovny.
 • dokumentace a prezentace z IT Governance Institute
 • přístup k mezinárodním standardům, zprávám a směrnicím pro audit a řízení IS
 • slevu na dlouhodobý vzdělávací program pro auditory IS/IT
 • slevu na registrační poplatek a studijní materiály k certifikaci CISA,® CISM®, CRISC®, CGEIT®, CDPSE® a CSX-P®, COBIT® i Cybersecurity Audit®
 • slevu na publikace z knihovny ISACA, CMMI Institute a IT Governance Institute
 • přístup do Career Centre
 • možnost výměny zkušeností a znalostí mezi členy
 • možnost zvyšování své profesní odbornosti
 • zvýšení osobní prestiže a osobní růst

Pro členy ISACA připravila sadu členských výhod. Více informací naleznete na Loayalty program.

 

Máte-li zájem o členství, prosím kontaktujte nás.