Členství - Obnova členství

Mezinárodní ISACA rozesílá pro obnovení členství poštou všem svým členům předpis k úhradě členských příspěvků. První předpis je rozesílán v průběhu října. V případě, že není uhrazen, rozesílá se ještě jednou v lednu a poté v březnu jako upomínka.

Po úhradě členských příspěvků se členství v obou organizacích automaticky aktualizuje pro následující rok. V případě, že členství nebude uhrazeno do 30. března, bude člen automaticky vymazán z databáze členské základny a nebude déle možno čerpat výhody vyplývající ze členství. Obnovit své členství si můžete také elektronicky v osobním profilu MY ISACA.

 

Členské poplatky placené přes mezinárodní ISACA (on-line přes účet MY ISACA):

  1. Členský poplatek do ISACA CRC - 130 USD
  2. Poplatek do mezinárodní ISACA - 135 USD
  3. CISA/CISM/CGEIT/CRISC udržovací poplatek - 45 USD
  4. CISA/CISM/CGEIT/CRISC udržovací poplatek pro nečleny - 85 USD