Členství - Podmínky

Povinností každého člena sdružení je dodržovat profesní etický kodex sdružení a platit řádně členské příspěvky ve stanovené výši a termínu.

 

Členský příspěvek obsahuje:

  • členský příspěvek do ISACA CRC - 3.500 Kč
  • poplatek do mezinárodní ISACA CRC - 4.000 Kč
  • registrační poplatek - 1.500 Kč

Po obdržení Vámi vyplněné a podepsané přihlášky Vám vystavíme fakturu na celkovou částku 9.000 Kč. Po její úhradě se stáváte automaticky členem sdružení ISACA CRC a mezinárodní asociace ISACA. Členství je platné do konce roku, dále se pak obnovuje každoročně dle Vašeho zájmu. Své dotazy týkající se členství prosím zašlete na adresu info@isaca.cz.