Členství - Registrace

Členem ISACA CRC a zároveň mezinárodní ISACA se stáváte automaticky po vyplnění přihlášky a úhradě členských příspěvků.

 

Jak je možné se zaregistrovat?

On-line registrace na webové stránce mezinárodní ISACA (platba kartou či bankovním převodem).

 

Členské poplatky placené přes mezinárodní ISACA:

  1. Členský poplatek do ISACA CRC - 130 USD
  2. Poplatek do mezinárodní ISACA - 135 USD
  3. Registrační poplatek - 10 USD