XVIII. ročník konference IT Governance 2022

Trustworthiness & Zero Trust

11. – 13.10. 2022

Místo konání

Hotel Element, Lipno nad Vltavou


 

Vážení přátelé a příznivci konferencí IT Governance,

letošní ročník konference jsme nazvali „Trustworthiness & Zero Trust“ a logicky zaměřili do těchto dvou oblastí. K nim jsme ještě přidali dvě aktuální celoevropská témata, kterými jsou regulace použití systémů umělé inteligence a směrnice NIS2.

Evropská komise připravuje pomocí projektu AutoFair novou regulaci použití systémů umělé inteligence, která povede ke změnám v práci s těmito systémy. Projekt je v rámci EU koordinován z České republiky a proto vás seznámíme v prvním dnu konference s tímto vysoce zajímavým tématem v rámci online vedeného tutoriálu, do kterého se můžete zapojit prostřednictvím ZOOM videokonference. Pro členy ISACA a spolupracujícíh organizací je online tutoriál zdarma.

Další dva dny konference proběhnou již fyzicky. První den se zaměříme na hlavní téma konference, kterým je nulová důvěra - Zero Trust, tedy koncepce zabezpečení postavená na tom, že v digitálním prostředí není něco jako automatická důvěra vně ani uvnitř perimetru. Budeme diskutovat různé pohledy na tuto problematiku, často i protichůdné, a praktické zkušenosti z perspektivy IT a bezpečnosti informací.

Druhý den konference se zaměříme na celoevropské téma NIS2 a na oblast důvěryhodnosti systémů - Trustworthiness. Na aktualizovanou směrnici NIS2 se podíváme nejen z více úhlů pohledu (např. právního), ale také ji pořádně prodiskutujeme z praktického hlediska, tj. zejména co nového komu přináší za povinnosti. Důvěryhodnost systémů je pak tématem, kterému je potřeba se začít věnovat, v roce 2022 na toto téma vznikla směrnice NIST a také je v DIS verzi směrnice ISO, zcela jistě nás bude toto téma provázet v dalších letech. Chceme jej proto otevřít a naznačit, kam se bude ubírat.

Vážené dámy a pánové, vedle odborného programu konference se můžete těšit rovněž na pečlivě připravený doprovodný program tradičně spojený s neformální diskuzí účastníků konference k proběhlým přednáškám. Co nejsrdečněji Vás zvu k zapojení do konference a těším se opět po letech s covidem na společné setkání při 18. ročníku konference IT Governance.

Vážené dámy a pánové, co nejsrdečněji Vás zvu k zapojení do konference a těším se na společně strávený čas.

Petr Hujňák

Předseda programového výboru a prezident ISACA Czech Republic Chapter

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

  • Ing. David Cón, CISA, CRISC; DHL IT Services
  • Ing. Jan Fanta, CISA, CRISC; Ernst & Young
  • Mgr. Tomáš Honzák, CISM; GoodData
  • Ing. Petr Hujňák, Ph.D., CGEIT, CRISC, CPD; Per Partes Consulting
  • Mgr. Jan Krob, CISA; Accenture
  • Ing. Richard Michálek; Ernst & Young
  • Ing. Lukáš Mikeska, CISA, CRISC; ISACA CRC
  • Ing. Luděk Novák, Ph.D., CISA, CGEIT, CRISC; ISACA CRC
  • Ing. Radka Vaňková, MBA; ISACA CRC
PřílohaVelikost
HotelElement1.jpg48.42 KB
HotelElement2.jpg6.09 KB
HotelElement3.jpg29.75 KB