IX. ročník odborné konference IT Governance - 2012

„Cobit 5 a jeho přínosy do praxe“

24. a 25. října 2012, NH Congress Hotel Olomouc

Vážené dámy, vážení pánové,

mezivládí končí a nový COBIT 5 již stojí před námi v plném lesku nového metodického myšlení. Před námi je také devátý ročník znalostně zaměřených konferencí ISACA nazvaných „IT Governance“. Letos je konference logicky ve znamení nové generace metodického rámce COBIT 5 a jeho nových přístupů v praxi. Informace a s nimi spojené informační a komunikační technologie jsou v organizacích natolik všudypřítomné, že již není možné oddělovat řízení fungování a podnikání organizace od vlastního řízení informatiky. COBIT 5 přináší pod heslem „Governance of Enterprise IT / GEIT“ plně integrovaný pohled na společné řízení a přináší tak do praxe dlouho očekávanou bezrozpornost směrem k hodnotám, kterými se informatika začleňuje do celkového úspěchu organizace. Konference se bude proto soustředit zejména na to, jak a proč využít nových přístupů v praxi, a to jak v podnikatelských společnostech, tak ve veřejné správě, kde IT hraje čím dál větší roli.

Jedním z klíčových prvků konference je nové pojetí životního cyklu informačních aktiv a způsobu, jak aktiva oceňovat a chránit. Jakou roli při ochraně informačních aktiv sehrává nové metodické myšlení a COBIT 5? Virtualizace a „cloud computing“ hrají tak důležitou roli v moderním pojetí technologické báze, že se v rámci několika přednášek zaměříme na to, co z těchto přístupů můžeme získat - či snad můžeme i něco ztratit? V neposlední řadě bude součástí konference velmi zajímavý workshop SOA Governance. Ukáže, kdy má význam uplatnit servisní architekturu, kde jsou její přínosy a rovněž budou demonstrovány vedle případových studií i technologické ukázky z praxe SOA nástrojů.

S přáním osvojení nových metodických znalostí COBITu 5 a získání zkušeností z praxe řízení informatiky,

Petr Hujňák
Předseda programového výboru a prezident ISACA CRC

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

  • Ing. David Cón, CISA, CRISC; Wincor Nixdorf s.r.o.
  • Ing. Jan Fanta, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Petr Hujňák, Ph.D., CGEIT, CRISC; Per Partes Consulting, s.r.o.
  • Ing. Luboš Klečka, CISA, CRISC; Česká spořitelna, a.s.
  • Ing. Lukáš Mikeska, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Luděk Novák, Ph.D., CISA, CGEIT, CRISC; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Ing. Rodan Svoboda, CIA; Eurodan, s.r.o.
  • Ing. Radka Vaňková, MBA; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.