XV. ročník konference IT Governance 2018

Blockchain & Security Trends

23. - 25. října 2018, Hotel Galant, Mikulov


 

Vážené dámy, vážení pánové,

letošní patnáctý ročník konference ISACA nazývaný tradičně "IT Governance" je zaměřen na dvě oblasti, které hýbou odborným světem. Obě jsou zřejmé z letošního podtitulku konference "Blockchain & Security Trends".

Blockchain je fenoménem, který s sebou přináší koncept decentralizované distribuované databáze s uchováním historie transakcí, uzly v peer-to-peer síti a unikátní ochranu s využitím asymetrické kryptografie a dalších prostředků cílených proti neoprávněnému zásahu z vnějšku i od samotných uživatelů.

Zásadním rysem blockchainu je bránění možnosti zpětně upravovat blockchain a zneplatnit již proběhnuté transakce pomocí diverzifikace sítě těžařů, kteří jeho bloky vytvářejí.

Konferenci předřazujeme na první den volitelný tutoriál "Úvod do blockchain technologie" vedený představitelem Evropské centrální banky, která se tímto konceptem logicky seriózně zabývá. Jde o výuku pro ty, kteří neměli ještě možnost se s blockchainem seznámit a chtějí být připraveni na vysoce odborné přednášky konference. Ty budou zaměřeny na hlavní diskuzi kolem bezpečnosti a důvěryhodnosti blockchainu. A samozřejmě i na jeho reálnou využitelnost např. u tzv. "smart contracts", které jsou postaveny na ukládání smluvních transakcí v chronologickém pořadí a vytvářejí tak svou vlastní důvěryhodnou auditní stopu. Docela se těším, jak poroste význam důvěryhodnosti pravidel zabudovaných programátory do "smart contracts", a jak se bude muset programovat bez chyb, programy budou mít zabudovánu odolnost proti neočekávaným situacím a zotavení při vzniku chyb.

Druhá oblast zaměření letošní konference ISACA se soustředí na trendy v oblasti bezpečnosti. V každém případě mezi ně patří dořešení bezpečnosti až na datovou vrstvu, tedy na nehmotná datová aktiva, u kterých organizace po hříchu neumí vyhodnotit, jakým jsou skutečným rizikem a bezpečnostní manažeři zase netuší, která data mají pro útočníka jakou atraktivitu, a jak je účinně chránit za hranicí jimi zabezpečeného prostoru. Budeme se rovněž zabývat tím, jak efektivně čelit soudobým kybernetickým útokům, jak se postavit k zajištění bezpečnosti kritické infrastruktury nebo jak využít umělou inteligenci k detekci hrozeb.

Do oblasti bezpečnosti jsme začlenili do druhého dne dopolední volitelný workshop "Zkušenosti s provozováním SOC". Na workshopu se dozvíme, jak prakticky zajistit funkčnost SOC v jeho každodenním provozu. Tradiční panelová diskuze uprostřed třetího dne se pak zaměří na rostoucí roli rizik v oblasti bezpečnosti. Přijďte se v diskuzi podělit o vlastní názor, zda nás čeká pod vlivem nových trendů u řízení rizik evoluce, nebo máme očekávat povýšení významu správného hodnocení rizik a revoluci zcela nových přístupů?

Místem patnáctého ročníku konference je jihomoravské město Mikulov, nerozlučně spjaté s proslulými vinicemi v Pavlovských vrších. Nad městem symbolicky trůní jako dominanta oválný hřeben Svatého kopečku se zvonicí a kaplí Sv. Šebestiána postavené již v roce 1630. Duch města je prorostlý historií, začleněním do krásné přírodní scenérie a samozřejmě znamenitým vínem - a to vše nás na konferenci v rámci doprovodného programu čeká.

S přáním získání unikátních znalostí, vědomostí a radosti ze zapojení do konference,

Petr Hujňák

Předseda programového výboru a prezident ISACA Czech Republic

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

  • Ing. David Cón, CISA, CRISC;
  • Ing. Jan Fanta, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Mgr. Tomáš Honzák, CISM; GoodData s.r.o.
  • Ing. Petr Hujňák, Ph.D., CGEIT, CRISC, CPD; Per Partes Consulting, s.r.o.
  • Ing. Luboš Klečka, CISA, CRISC; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Mgr. Jan Krob, CISA; Rockaway Travel a.s.
  • Ing. Richard Michálek; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Ing. Lukáš Mikeska, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Luděk Novák, Ph.D., CISA, CGEIT, CRISC; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Ing. Radka Vaňková, MBA; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.