Konference IT Governance 2009 "Inovace podnikání"

Vážené dámy, vážení pánové,

letošní šestý ročník znalostně zaměřených konferencí ISACA nazvaných „IT Governance“ jsme označili podtitulkem „inovace podnikání“. Jestliže si výstižně přeložíme pojem „governance“ jako „panování“, pak je bezezbytku klíčovým rysem dobře vedeného „panování“ v oblasti informatiky řízené využívání inovačního potenciálu ICT. Perspektivní digitální technologie mají inovační náboj, přinášejí odlišné možnosti, nové nápady a strategické inovační myšlenky směrem k hlavní podnikatelské činnosti organizací. Zaměření konference na inovace podtrhuje její zařazení do programu Evropského roku 2009 „Creativity and Innovation“.

Mezi hlavní témata konference patří hledání vazeb ICT strategie a inovací postavených kolem ICT a podnikové architektury. Koneckonců inovace všech řádů jsou onou rozumnou reakcí a cestou zevšudy zmiňované ekonomické krize a úpadku průmyslu. Je pro IT ekonomická krize příležitostí nebo spíše hrozbou? Informační a komunikační technologie disponují vedle inovačního potenciálu i dalším důležitým potenciálem, který je v době krize velmi užitečný. Snižují náklady a eliminují procesně-rutinní činnosti, které nepřináší strategické hodnoty. Úspora nákladů je proto náplní druhého bloku konference. ISACA je mezinárodní organizací s výzkumně vývojovým zázemím v podobě IT Governance Institute. Letos jsme proto zařadili do programu seznámení s CobiT Online a novinky z výzkumu a vývoje ITGovernance Institute. Pro úspěšnost na půdě ISACA CRC již tradičních interaktivních diskuzí jsme připravili panelovou diskuzi na téma „Kde hledat inovační potenciál ICT?“. Diskuze bude podpořena interaktivním průzkumem názoru auditoria s okamžitou reakcí panelistů na zjištěné výsledky. Právní problematika ICT je v době outsourcingu natolik aktuální problematikou, že jsme zařadili do konference úvodní workshop na téma „Právní zajištění IT outsourcingu, řešení konfliktů a rozhodčí řízení“. V rámci workshopu se jeho účastníci seznámí s výstižnou případovou studií z praxe „smetí dovnitř, smetí ven“.

Konference IT Governance propojuje profesionály v oblasti ICT a jejím významným rysem je vedle odborné náplně i její společenský charakter. Výbor konference se těší na setkání s vámi i na společenském večeru, tentokráte podtrženém tradiční pečlivě připravenou řízenou ochutnávkou ušlechtilých nápojů.

S přáním získání znalostí o vedení a inovačním potenciálu ICT,

 

Petr Hujňák

Předseda programového výboru a prezident ISACA CRC