XIII. ročník konference IT Governance 2016

Propojenost incidentů & rizik a agilní IT
18. - 20.10. 2016, hotel Park Inn, Ostrava

Vážené dámy, vážení pánové,

vítám možnost vás co nejsrdečněji pozvat na konferenci ISACA „IT Governance“ s podtitulkem třináctého ročníku „Propojenost incidentů & rizik a agilní IT“. Konference v sobě zahrnuje dva hlavní a jeden volitelný tématický okruh:

Řízení incidentů a rizik

Řízení incidentů představuje reaktivní přístup formou odpovědi na události, které již nastaly. Na druhé straně spektra se uplatňuje proaktivní přístup založený na předpovídání hypotetických událostí, které s určitou pravděpodobností mohou anebo nemusí nastat; jde tedy o řízení rizik. Někde uprostřed obou přístupů se můžeme potkat s analýzami a hledáním kořenových příčin incidentů nebo rizik. Praktické zkušenosti z propojení reaktivního a proaktivního přístupu je tématem prvního bloku konference.

Agilní IT

Oblast agilního řízení v IT je dobře probádaná a fungující na úrovni taktického a středního managementu, nicméně se dostává do konfrontace s metodickými přístupy postavenými od strategie stanovené ve vrcholovém managementu a architektuře systémů vystavené přístupem „shora – dolů“. V centru pozornosti konference ISACA je agilní přístup DevOps s konceptem těsného propojení vývoje, provozu a řízení kvality v IT. Rozhodně si nenechte ujít tradičně živou panelovou diskuzi, tentokráte jak jinak než na téma „Agilní vs. klasické řízení v IT“. A zájemcům o problematiku řízení bezpečnosti v agilním prostředí doporučuji se přihlásit na stejnojmenný volitelný workshop konference.

Internet věcí / IoT

Nástup Internetu věcí je mnohem dravější, než si je většina z nás ochotna připustit. Koho zajímá, jak si prakticky IoT stojí v našich podmínkách, jaké výzvy stojí před interoperabilitou a bezpečností této oblasti, neměl by vynechat volitelný netradičně pojatý tutoriál nazvaný „IoT – koncepty a praxe“. Nejenže vysvětlíme, jaké koncepty a architektury stojí v pozadí IoT, ale přineseme s sebou mnoho hostů z IoT firem s ukázkami využití jejich konkrétních řešení. Zajímají nás ta řešení, která se již dostala ze stádia experimentů v laboratorních podmínkách a začínají se prosazovat v reálném provozu. Slibuji, že tutoriál bude nabit informacemi jak se sluší a patří a bude na co se dívat.

Konference IT Governance jako obvykle klade důraz na bezpečnost v IT, která se průřezově promítá do všech příspěvků. Na závěr si vás všechny ještě dovoluji ujistit, že konference bude připravena s patřičnou pečlivostí a nikdo nebude litovat jejího místa konání v Ostravě, protože právě toto město nám všem může pro večerní program nabídnout nahlédnutí do jeho nedávné historie.

S přáním nových poznatků a užitečně stráveného času na konferenci ISACA,

Petr Hujňák
předseda programového výboru a prezident ISACA CRC

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

  • Ing. David Cón, CISA, CRISC; Novartis s.r.o.
  • Ing. Jan Fanta, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Petr Hujňák, Ph.D., CGEIT, CRISC, CPD; Per Partes Consulting, s.r.o.
  • Ing. Luboš Klečka, CISA, CRISC; Česká spořitelna, a.s.
  • Mgr. Jan Krob, CISA; KPMG Česká republika s.r.o.
  • Ing. Richard Michálek; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Ing. Lukáš Mikeska, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Luděk Novák, Ph.D., CISA, CGEIT, CRISC; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Ing. Radka Vaňková, MBA; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.