Konference IT Governance 2008

"Normy a standardy v praxi"

Dámy a pánové,

v pátém roce existence znalostně zaměřených konferencí ISACA nazvaných „IT Governance“ si dovolím tvrdit, že námi zvolené téma - řízení a správa informatiky - je a ještě dlouho bude v centru pozornosti managerů, auditorů, informatiků a všech, kteří se přímo či nepřímo zabývají informacemi a jejich bezpečností. Důvodem je stále větší závislost organizací na ICT, růst přidané hodnoty správně řízených informací a znalostí a současně stále vzrůstající výdaje do této oblasti jak v rámci organizace, tak v rámci celé společnosti. Význam oblasti IT Governance podtrhuje řada norem a standardů, na jejichž aplikaci jsme se letos rozhodli zaměřit. Proto má tento ročník konference podtitulek „Normy a standardy v praxi“.

 

Mezi hlavní témata konference patří problematika vhodnosti informačních systémů na provádění IT auditů a kontrol v propojeném a vzájemně závislém informačním prostředí firem. Současně se zaměřujeme na procesní pojetí managementu bezpečnosti informací a jeho začlenění do integrovaného systému řízení v organizaci. Dalším aktuálním tématem je orientace moderního řízení IT na dodávku hodnot pro dosahování podnikatelských cílů, kde chceme ukázat, že výdaje na IT je třeba optimalizovat vůči slibovaným přínosům.

 

Nosná témata konference jsou podpořena blokem industriální sekce zaměřené na certifikační orgány v ČR, s jejichž přístupem k normám a standardům se jistě účastníci konference rádi blíže seznámí. V rámci konference stojí za povšimnutí zařazení interaktivní panelové diskuse na otázku „Jak prodat bezpečnost ve vlastní firmě?“ a rovněž tradiční úvodní workshop na téma „CobiT on-line“, který představí možnosti tohoto mocného nástroje vzešlého z prostředí ISACA.
Významným rysem naší konference je vedle odborné náplně i její společenský charakter. Výbor konference se těší na setkání s vámi na společenském večeru, tentokráte podtrženém degustací koňaků a k nim patřících doutníků.

 

S přáním užitečně stráveného času na 5. konferenci IT Governance,

 

Petr Hujňák

Předseda programového výboru a prezident ISACA CRC