XII. ročník odborné konference IT Governance 2015

„APT a právo v IT“

13. - 15. října 2015 - Hotel Angelo, Plzeň

Vážené dámy, vážení pánové,

dvanáctý ročník konference ISACA nazvané „IT Governance“ je letos zaměřen do dvou hlavních oblastí zahrnutých v podtitulku „APT a právo v IT".

Specificky zacílené a profesionálně naplánované, sofistikovaně řetězené a dlouhodobě působící kybernetické útoky typu APT (Advanced Persistent Threat) vyžadují nekompromisní prevenci jejich vzniku. Ta musí být podle ISACA vedena od rozklíčované znalosti jejich motivace. Průzkumy ISACA dále ukazují, že jsou těmito útoky ohroženy všechny typy a velikosti organizací, domácí společnosti bohužel nevyjímaje. Zájemcům o kybernetickou bezpečnost doporučuji úvodní univerzitní tutoriál, navazující praktický workshop vedoucích česko-slovenských firem v kybernetické bezpečnosti, které se k naší radosti prosadily mezi světové leadery a samozřejmě doporučuji i celý druhý přednáškový den konference doplněný v rámci panelové diskuze výměnou názorů na aktuálnost hrozby APT mezi profesionály.

Druhá oblast zaměření letošní konference ISACA se týká práva v IT. V ISACA jsme toho názoru, že znalost této problematiky je k úspěšnému řízení informatiky stále důležitější. Konference se bude zabývat jednak právem kolem kybernetické bezpečnosti a probírat, jaké jsou právní aspekty ukradení či modifikace dat, jak průkazné jsou elektronické důkazy a jaká jsou úskalí dodavatelských vztahů uzavřených u subjektů podléhajících Zákonu o kybernetické bezpečnosti. Následně bude rozebrána autorská ochrana v IT z praktického pohledu možnosti využívání otevřených dat a z pohledu její dostatečnosti pro posouzení exkluzivity k úpravám a rozšiřování software podle Zákona o veřejných zakázkách.

Slavnostní večer na závěr prvního dne konference bude organizován tradičně nápaditě, pečlivě a s patřičnou úctou k místu konání konference proslavenému jedním zlatavým pěnivým mokem. No a předkonferenční tutoriálový den s sebou z logiky věci nese i večerní výuku, jak s takovým mokem správně zacházet. Myslím, že je opravdu na co se v Plzni těšit.

S přáním získání unikátních znalostí a vědomostí,

Petr Hujňák
Předseda programového výboru a prezident ISACA CRC

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

  • Ing. David Cón, CISA, CRISC; CSC Czech Computer Sciences s.r.o.
  • Ing. Jan Fanta, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Petr Hujňák, Ph.D., CGEIT, CRISC, CPD; Per Partes Consulting, s.r.o.
  • Ing. Luboš Klečka, CISA, CRISC; Česká spořitelna, a.s.
  • Mgr. Jan Krob, CISA; KPMG Česká republika s.r.o.
  • Ing. Richard Michálek; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Ing. Lukáš Mikeska, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Luděk Novák, Ph.D., CISA, CGEIT, CRISC; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Ing. Radka Vaňková, MBA; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.