X. ročník odborné konference IT Governance 2013

 

"Cloud Governance"

 

16. - 17. října 2013, Wellness hotel Vista Dolní Morava

Vážené dámy, vážení pánové,

před námi je jubilejní 10. ročník konference IT Governance. Jménem programového výboru Vás mohu ubezpečit, že jsme tomuto ročníku s podtitulkem „Cloud Governance“ věnovali mimořádnou pozornost. A to jak po odborné stránce zacílené na předávání praktických zkušeností, tak po stránce dlouhodobě promyšleného doprovodného programu a celé organizace konference.

Proč Cloud Governance? Využívání cloudových služeb se již stalo pro většinu organizací realitou. Proto nás zajímá, na jedné straně, jaká je skutečná praxe poskytování a řízení těchto služeb. Na druhé straně pak chceme poukazovat na to, jaká by měla být ta „dobrá praxe“. A to jak na straně poskytovatelů řešení v cloudovém prostředí, tak na straně příjemců a v neposlední řadě i uživatelů cloudových služeb.

Společně se zamyslíme nad tím, jaké zranitelnosti a rizika cloud přináší a jaké přínosy naopak za to nabízí. Podíváme se na bezpečnost (nejen) dat v cloudu a na právní aspekty spojené s využíváním cloudů. Jak nakládat v cloudu s osobními údaji? Podíváme se také na globální cloud computing a jak jsme na tom ve využívání cloudů ve srovnání s jinými zeměmi právě u nás. V centru vaší pozornosti jistě bude panelová diskuse "Cloud - střet příležitostí a rizik".

Specifickou oblastí tohoto ročníku konference je fenomén poslední doby rychle nabývající na významu - sociální sítě. Budeme se na ně soustředit v závěrečné části druhého dne konference.

Když rozumně a udržitelně řídit, tak proč ne také „Whisky Governance“? Doprovodný program konference bude letos prolnut do konferenčního programu v podobě inovativních secvičných. Inspirovali jsme se ve spartakiádě. Závěrečný večer bude provázený řízenou ochutnávkou single malt whisky. Navštívíme vojenské muzeum K-S 14 a ochutnáme moravské speciality.

V neposlední řadě bude součástí konference předřazený workshop „Řízení rizik a příležitostí“. Workshopem zamýšlíme přenést zkušenosti z řízení rizik podle ISACA (RISK IT). Chceme však také na společných praktických úlohách ukázat, jak se nakonec mohlo stát, že k tak řekněme si notoricky známé oblasti, se v různých oborech přistupuje metodicky zcela odlišně. Nevěříte? Ke shodě nedochází ani nad samotným pojmem rizika/příležitosti, natož pak nad tím, jak třeba závislá rizika agregovat a řídit jejich predikci v toku času.

S přáním získání ojedinělých zkušeností z praxe řízení informatiky,

Petr Hujňák

Předseda programového výboru a prezident ISACA CRC

PROGRAMOVÝ VÝBOR:

  • Ing. David Cón, CISA, CRISC; Wincor Nixdorf s.r.o.
  • Ing. Jan Fanta, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Petr Hujňák, CSc., CGEIT, CRISC; Per Partes Consulting, s.r.o.
  • Ing. Luboš Klečka, CISA, CRISC; Česká spořitelna, a.s.
  • Ing. Lukáš Mikeska, CISA, CRISC; Ernst & Young, s.r.o.
  • Ing. Luděk Novák, Ph.D., CISA, CGEIT, CRISC; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.
  • Ing. Rodan Svoboda, CIA, CICa, CRMA; Eurodan, s.r.o.
  • Ing. Radka Vaňková, MBA; ISACA Czech Republic Chapter, o.s.