Představení nové verze COBIT 5

Od letošního jara je oficiálně dostupná verze COBIT 5.

COBIT prošel nejvýznamnější evolucí během své 16 leté historie. COBIT 5 poskytuje byznys pohled na řízení IT, pracuje s tím, že informace i technologie hrají významnou roli při tvorbě přidané hodnoty pro firmy. Na definici principů, praktik, analytických nástrojů a modelů, které jsou součástí metodologie COBIT 5 spolupracovaly odborné týmy manažerů, IT manažerů a IT expertů z celého světa. COBIT 5 pomáhá klást správné otázky k zajištění nejvyššího ROI vašich informačních aktiv.

Pro členy ISACA je COBIT 5 dostupný zdarma, mohou si jej objednat zde. Jedná se o COBIT 5 Framework, COBIT 5: Enabling Processes, COBIT 5 Implementation a COBIT 5 Toolkit.