Odložení konference IT Governance 2020

 

Vážené příznivci konference IT Governance,

prosím, abyste věnovali pozornost sdělení, že jsme nuceni zrušit 17. ročník konference IT Governance s podtitulkem „SecaaS & Agilita“. Konferenci plánovanou na 20. - 22.10. 2020 nahradíme sérií na sebe navazujících klubových večerů vedených přes videokonferenční prostředí.

Situace s pandemií koronaviru a vyhlášením nouzového stavu nám neumožňuje konferenci provést preferovanou presenční formou. Nabízející se alternativní způsob provedení přes videokonferenční prostředí nepovažujeme za plnohodnotnou náhradu a neradi bychom pořádali konferenci bez jejího tradičního náboje a hodnot vyplývajících ze široké diskuze a výměny názorů a znalostí mezi všemi účastníky.

Témata již připravené konference využijeme pro pořádání klubových večerů ISACA, kratšího a tedy vhodnějšího formátu pro videokonferenční prostředí. Klubové večery budeme pořádat s vyšší frekvencí a umožníme tak celé naší komunitě těšit se z pečlivě připravených odborných akcí.

Děkuji za pochopení.

Petr Hujňák
Předseda programového výboru a prezident ISACA Czech Republic