Certifikace CISA - Udržování

Držitel certifikátu je povinen každoročně prokazovat pravidelné kontinuální vzdělávání v oboru vykazováním tzv. CPE hodin (Continuing Professional Education).

Formulář na evidenci CPE hodin ke stažení zde.

Minimální počet hodin pro obnovu certifikátu je 20 CPE hodin/rok (za tři roky 120 CPE hodin).

Držitel certifikátu si eviduje pomocí formuláře vzdělávací aktivity (přednášení, konference, tréninky, klubové večery, apod.), kterých se v průběhu roku účastní. Strávený čas vzděláváním se převede na CPE hodiny následujícím vzorcem:

1 CPE hodina = 50 minut čistého času (bez přestávek)

 

Příklad kalkulace:  
Seminář (9:00 - 17:00 hod.) 8 hod. = 480 min.
z toho (přestávka 2x 15 min.) 0.5 hod. = 30 min.
z toho (oběd 60 min.) 1 hod. = 60 min.
Celkový čas vzdělávání: (480-30-60= ) 6,5 hod. = 390 min.
Kalkulace CPE hodin: 390 minut / 50 minut = 7.8 = 7 CPE hodin (zaokrouhleno dolů)

Do 15. ledna je nutné počet takto získaných CPE hodin vyplnit do systému ISACA/MY ISACA.

Podmínkou pro obnovu certifikátu je nutné také uhradit udržovací poplatek ve výši 45 USD pro členy asociace a 85 USD pro ostatní.

 

"Retired" certifikace

Starší držitelé těchto certifikací mohou požádat o zařazení do statutu "Retired". Tento statut nemá vliv na používání získané certifikace při splnění následujících podmínek:

1. dosažení věku 55  let a více

2. permanentní ukončení profese, ve které držitel certifikace používal i z důvodu trvajícího zdravotního stavu

3. certifikovaný si udržovat certifikaci platnou minimálně po dobu 5 let

V důsledku zařazení do uvedeného statutu (Retired) bude držiteli prominuto placení ročního udržovacího poplatku za certifikaci.