Přípravný kurz na CISA certifikaci

 

ISACA Czech Republic Chapter pořádá v termínu 13.-16.6. 2023 pro zájemce o získání mezinárodní certifikace „Certified Information Systems Auditor“ (CISA) intenzivní kurz na získání základních znalostí 
pro přípravu na tuto zkoušku.

Přípravný kurz bude zaměřen na obsahovou stránku zkoušek podle „CISA Review Manual“. Cílem kurzu je seznámení účastníků s logikou přípravy na zkoušku a jejím průběhem, se skladbou otázek podle jednotlivých domén a zejména s odbornou náplní jednotlivých domén zkoušky.

Tento kurz je veden zkušeným lektorem Ing. Janem Fantou, CISA, CRISC v češtině. K samotné zkoušce je však bezpodmínečně nutná znalost angličtiny. Kurz obsahuje úvodní část, která se skládá z vysvětlení organizačních pokynů ke zkoušce, průběhu samotné zkoušky a doporučení literatury k přípravě a odbornou část, která pokrývá problematiku každé domény včetně případových studií a praktických otázek.

5 domén, ze kterých se zkouška skládá:

1. Information System Auditing Process


2. Governance and Management of IT


3. Information Systems Acquisition, Development, and Implementation


4. Information Systems Operations and Business Resilience


5. Protection of Information Assets

Na závěr kurzu si účastníci vyzkouší CISA zkoušku „nanečisto“. Účelem tohoto testu je, aby si každý účastník kurzu prověřil své znalosti, případně i oblasti nutné k doplnění a vyzkoušel si, jak budou samotné zkoušky probíhat. 

Máte-li zájem o registraci, pošlete prosím email na adresu info@isaca.cz.