IT Governance 2020: SecaaS & Agilita

Zveme Vás na konferenci IT Governance 2020 "SecaaS & Agilita", která se bude konat ve dnech 20. - 22. 10. 2020 v Quality hotelu Ostrava.

Součástí konference je tradičně tutoriál, tentokrát na téma Přínosy a rizika 5G sítí a workshop IT Bezpečnost a rizika v online prostředí. Je pro Vás připraven opět zajímavý kulturně sociální program také na oba dva večery konference. Více informací o programu naleznete zde.

Prosím registrujte se online co nejdříve, máme omezený počet míst (max. 99 účastníků). V případě, že nám vládní nařízení neumožní konferenci konat v Ostravě, přejdeme do virtuálního prostředí (ZOOM).

Těšíme se na setkání s Vámi.

Výbor ISACA CRC