SPI 2017: Bezpečnost a ochrana utajovaných informací

Zveme Vás na 9. ročník mezinárodní vědecké konference SPI 2017: Bezpečnost a ochrana utajovaných informací, která se koná v Brně v areálu BVV ve dnech 1. a 2.6. 2017. Jako členové ISACA se můžete registrovat za snížený poplatek  - partnerská sleva 400 Kč. Více informací o konferenci naleznete zde.