Certifikace CISM - Požadavky

 1. Úspešné složení certifikační zkoušky CISM
  Certifikační zkouška se koná vždy dvakrát v roce (červen a prosinec) ve 150 městech po celém světě (také v Praze). Více informací o zkoušce včetně doporučených studijních materiálů naleznete v Informačním buletinu.
 2. Praxe v oblasti informační bezpečnosti
  Pro úspěšné získání certifikátu je nutné prokázat minimálně dvouletou praxi v informační bezpečnosti a tříletou praxi na pozici manažer informační bezpečnosti (celkem 5 let). Praxi v informační bezpečnosti je možné částečně nahradit získáním patřičného vzdělání:

  • dva roky lze nahradit získanou certifikací CISA nebo CISSP a nebo ukončeným postgraduálním studiem z oblasti informační bezpečnosti
  • jeden rok lze nahradit jednoletou praxí na pozici manažera informačních systémů
  • jeden rok lze nahradit získanou odbornou certifikací z oblasti bezpečnosti (např. SANS Global Information Assurance Certification (GIAC), Microsoft Certified Systems Engineer (MSCE), COmpTIA Security +)

  Odborná praxe musí být doložena do pěti let od úspěšného absolvování zkoušky. Tato získaná praxe musí být potvrzena zaměstnavateli.

 3. Dodržování etického kodexu ISACA
  Všichni členové ISACA a držitelé certifikátů CISM i CISA musí dodržovat etický kodex ISACA.