Certifikace CISM - Udržování

Držitel certifikátu je povinen každoročně prokazovat pravidelné kontinuální vzdělávání v oboru vykazováním tzv. CPE hodin (Continuing Professional Education).

Minimální počet hodin pro obnovu certifikátu je 20 CPE hodin/rok (za tři roky 120 CPE hodin). Držitel certifikátu si eviduje pomocí formuláře vzdělávací aktivity (přednášení, konference, tréninky, klubové večery, apod.), kterých se v průběhu roku účastní. Strávený čas vzděláváním se převede na CPE hodiny následujícím vzorcem:

1 CPE hodina = 50 minut čistého času (bez přestávek)

Příklad kalkulace:    
Seminář 9:00 - 17:00 hod. 8 hod. = 480 min.
z toho přestávka 2x 15 min. 0.5 hod. = 30 min.
z toho oběd 60 min. 1 hod. = 60 min.
Celkový čas vzdělávání: 480 min. +30 min. +60 min. 6,5 hod. = 390 min.

Kalkulace CPE hodin: 390 minut / 50 minut = 7.8 = 7 CPE hodin (zaokrouhleno dolů)

Do 15. ledna je nutné počet takto získaných CPE hodin nahlásit na oddělení certifikace, kontaktní údaje uvádíme:
ISACA Certification Department ISACA,
3701 Algonquin Road - Suite 1010
Rolling Meadows, Illinois
60008-3124 USA
Telephone: +1.847.253.1545
Fax: +1.847.253.1443
Email: certification@isaca.org

Podmínkou pro obnovu certifikátu je nutné také uhradit udržovací
poplatek ve výši 45 USD (při platbě v Kč je to částka 1.500 Kč) pro
členy asociace a 85 USD pro ostatní.

"Retired" certifikace

Starší držitelé těchto certifikací mohou požádat o zařazení do statutu
"Retired". Tento statut nemá vliv na používání získané certifikace při
splnění následujících podmínek:

1. dosažení věku 55  let a více

2. permanentní ukončení profese, ve které držitel certifikace používal i z důvodu trvajícího zdravotního stavu

3. certifikovaný si udržovat certifikaci platnou minimálně po dobu 5 let

V důsledku zařazení do uvedeného statutu (Retired) bude držiteli
prominuto placení ročního udržovacího poplatku na certifikaci, nikoliv
na členství v organizaci ISACA.